Väte solkraft

Varför du borde skaffa solceller?

Det finns många anledningar till att investera i en egen solcellslösning. Här är de sex anledningar vi tycker är viktigast.Väte solkraft - Lönsam investering
Lönsam investering
Du gör en garanterat lönsam investering. Du får lägre och jämnare energikostnader från dag ett. Efter cirka 8-10 år är ditt solcellssystem avbetalat. Därefter gör du en ren vinst.

Väte solkraft - Minimalt underhåll
Minimalt underhåll
Solpanelerna är i stort sett underhållsfria. Själva bränslet, som är solen är gratis och regnet sköter till stor del underhållsarbetet. När solcellerna väl är på plats är de i princip självgående.

Väte solkraft - Solcellers livslängd
Solcellers livslängd
Solceller har en lång livslängd. Och forsätter ha en hög effektivitet även efter många år, man kan använda tiden till något bra, samtidigt som man producerar egen el.

Väte solkraft - Ekonomiskt stöd
Ekonomiskt stöd
Om man väljer att investera i solceller kan man få ekonomiskt stöd. Solcellsbidraget är ett statligt investeringsstöd. Du kan antingen få investeringsstödet eller rotavdrag när du installerar solceller.

Väte solkraft - Ökar värdet på din fastighet
Ökar värdet på din fastighet
Du höjer värdet på ditt hus. Solceller ökar fastighetens standard avseende energianvändning. Energi från solen anses vara en förbättring av bostaden och kan på så sätt öka värdet på fastigheten. Boendekostanden blir lägre.

Väte solkraft - Insats för miljön
Insats för miljön
Du gör en synlig insats för miljön. Du hjälper till att öka andelen förnybar energi i samhället, samtidigt som du inspirerar fler att ta steget mot ett mer hållbart liv. Att välja solel är bra både för vår planet och för våran framtid.