Väte solkraft

Vanliga frågorDu gör en garanterat lönsam investering. Du får lägre och jämnare energikostnader från dag ett. Efter cirka 8-10 år är ditt solcellssystem avbetalat. Därefter gör du en ren vinst.

Solfångare värmer upp vatten. Det kan sedan användas vid dusch eller annat. Solceller producerar el. Det kan användas till matlagning, belysning eller annat.

Solceller håller vanligtvis länge. Man brukar räkna med en livslängd på över 30 år. Solceller har inga rörliga delar och det är bara växelriktaren som bör bytas ut under dessa 30 år.
I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa. Det gör solceller till ett bra komplement till din ordinarie elleverantör. Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så produktionen är mycket liten, eller ingen alls om man har snö på panelerna. Störst är produktionen mellan mars och oktober.

Solceller monteras uppe på fastighetens tak eller fasad och hänger ihop i större solpaneler. När solen lyser på solcellerna uppstår spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Med hjälp av en ledning kopplad mellan fram och baksida på cellen så bildas ström i form av likström. Sedan används en växelriktare som omvandlar likström till växelström och då kan elen användas i fastigheten.

Den största miljöpåverkan från solceller kommer från produktionsprocessen, och i synnerhet från den energi som går åt till att producera själva solpanelerna. Jämfört med hur mycket el som en solpanel producerar under sin livslängd så är det dock förhållandevis lite energi som går åt; i norra Europa tar det ungefär 2,5 år att producera motsvarande mängd energi som gått åt till produktionen. En solpanel ska hålla i över 30 år.

Ett vanligt sätt att räkna på minskning av klimatutsläpp till följd av en investering i solceller är att jämföra med den typ av elproduktion som solelen ersätter. Eftersom det europeiska elsystemet är sammankopplat, och kol- och gaskraft har relativt höga kostnader, är det ofta just denna elproduktion som man av ekonomiska skäl stänger av när solceller producerar el. Klimatutsläppen från denna “marginalel” varierar mellan 400 och 750 g CO2 per kWh.

I en studie från 2016 fann man att solceller hade genomsnittutsläpp på 28 – 35 g CO2 per genererad kWh i Sverige. Detta är något högre än genomsnittliga utsläpp från det svenska elsystemet (som till stor del består av fossilfri elproduktion). Däremot är det som sagt betydligt lägre än utsläppen från nordisk eller europeisk elmix.

En annan farhåga är att materialen som används för att producera solceller inte ska räcka till. Som tur är de allra flesta solceller — ca 95% av världsmarknaden — gjorda på kisel. Och kisel är faktiskt jordskorpans näst vanligaste ämne. Det finns dock mindre vanliga solpaneler som består av sällsynta metaller.

Så för att sammanfatta: visst finns det miljöaspekter med solcellsproduktion, men det viktigaste att komma ihåg är att solceller är en teknik med närmast oändlig potential som har möjlighet att konkurrera ut fossil elproduktion och förse oss med ren el för alltid!