Väte solkraft

Så används solfångare

Solfångare används oftast för att värma upp anläggningar. Oftast hus, tappvarmvatten och pooler. Det finns flera olika typer av solfångare men de vanligaste är plana solfångare, vakuumrörssolfångare och poolsolfångare.


Så här fungerar solfångare

En solfångare tar emot solstrålarnas värme och utnyttjar den för uppvärmning av olika anläggningar. Genom solfångaren passerar ett lämpligt medium, oftast en vattenbaserat vätska som för värmen vidare. Oftast lagras den uppvärmda vätskan i ett lagringsutrymme, oftast i ackumulatortankar. Vätskan förs oftast till tanken, direkt eller indirekt, via värmeväxlare. Det finns även solfångare som använder luft istället för vätska. Dem förekommer oftast i fritidshus där systemet kombineras med ventilation för att driva ut kyla och fukt.

Solfångare