Väte solkraft

Så räknar vi på solceller

Tumregel

1kW installerade solceller på tak eller mark producerar under 1 år ca 1000 kWh. Viktigt att panelerna är rätt monterade och sitter optimalt. Går att montera mot öster, söder och väster.

Den el som blir överproducerad säljer man

Elleverantörerna har lite olika upplägg, här är ett exempel. Vi säljer idag för 0,55kr/kWh.
På detta får man en skattereduktion 0,60kr/kWh men max 18 000kr år. 30 000kWh/ per år ska anläggningen överproducera för att man ska nyttja skattereduktionen fullt ut. (0,60 kr/kWh x 30 000kWh blir 18 000 kr/år).
Har man vattenfall som nätägare får man ytterligare ca 0,06kr per överproducerad kWh. Detta kallas för nätnyttan. Man håller även ner sin egen förbrukning, hur stor del det blir beror på vad man har för elförbrukning i fastigheten.

Viktigt

För att vara en microproducent ska man inte sälja för mer än vad man själv köper in under 1 år. Gör man det blir man en så kallad elproducent, som elproducent har man ingen skattereduktion och sämre betalt från elleverantören.
Summa: Elleverantör 0,55 + skattereduktion 0,60 + Vattenfall 0,06 = 1,21kr/ kWh.

Beräkning av intäkter
1kW monterade solceller ger tillbaka ca 1200kr/år. Privatperson och företag har rätt till 20% solcellsstöd, avser hela installationen. ROT-avdrag får man för arbetskostnaden vid installation om man nu är berättigad till det, men man får bara välja ett av stöden.
Med dessa siffror ovan kan man göra en enkel beräkning av intäkter för solanläggningen. Exempelvis väljer man en 6kW solanläggning då kan anläggningen producera ca 6000 kWh/per år. Eller i pengar räkna ca 7200kr/år.

Ekonomiskt stöd och rotavdrag

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen i ditt län. Rotavdrag kan du få göra på arbetsdelen av installationskostnaden, de vill säga bara den del av kostnaden som är arbetstimmar. Du får inte göra rotavdrag om ni har fått bidrag från Länsstyrelsen.

Ansök om solcellsstöd
Ansök

Stödet söks via Boverkets e-tjänst där du också kan följa ditt ärende under dess hantering. Det är Länsstyrelserna som handlägger ansökningarna, svarar på frågor om solcellsstödet och tar emot och beslutar om ansökningar. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.
Beslut om ansökan av solcellsstöd
Beslut

När du registrerat din ansökan i Boverkets ansökningssystem och samtliga lagfarna fastighetsägare har signerat ansökan registreras den i den aktuella Länsstyrelsens handläggningssystem. Kort därefter får du en bekräftelse på att din ansökan har kommit in och registrerats och ärendet ställs sedan i kö. Länsstyrelsen tar ett första beslut i ärendet.
Beslut om utbetalning
Utbetalning

När anläggningen är monterad och ansluten och alla kostnader har betalats, ska du ansöka om begäran om utbetalning. Det görs på ett liknande formulär som för ansökan om stöd. Du kommer åt formuläret via Boverkets E-tjänst. Utöver uppgifterna i formuläret ska du skicka in ett antal kompletterande handlingar. När den stödberättigade summan har fastställts fattar Länsstyrelsen beslut om utbetalning.